/Files/images/man.png

Що таке Мала академія наук України?

Засновником Малої академії наук України є Міністерство освіти і науки України. Засновниками територіальних відділень, наукових товариств учнів Малої академії є Міністерство освіти Автономної республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. Також за погодженням з відповідним органом управління освіти і науки співзасновниками територіальних відділень, наукових товариств учнів можуть виступати академічні, науково-дослідницькі установи, вищі навчальні заклади, творчі спілки, громадські організації та окремі особи, які мають досвід роботи з учнями, відповідну матеріальну базу, наукове та педагогічне кадрове забезпечення. Засновник Малої академії, територіальних відділень, наукових товариств учнів або уповноважений ним орган здійснює фінансування Малої академії , її матеріально-технічне забезпечення, тощо.МАН у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про мови", а також Положеннями про позашкільний навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами і даним Положенням.Мала академія наук України (далі МАН чи Мала академія) – це структурна складова системи позашкільної освіти, яка сприяє виявленню здібностей, обдарувань, і самовизначенню та реалізації особистості засобами залучення до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи в різних галузях науки і техніки, забезпечує її творчий, інтелектуальний, духовний розвиток, професійну орієнтацію, підготовку до майбутньої професійної та громадської діяльності.Мета МАН – поглиблення науково-практичних знань із галузевих наук у секціях і наукових товариствах, подальше зміцнення наукових звязків між шкільною молоддю і науковими установами. Педагогічний процес у МАН має свої особливості, які відрізняють його від звичайних уроків у школі. І перш за все це те, що плани й програми наукових гуртків, клубів, секцій, на відміну від стабільних навчальних програм, охоплюють такі галузі знань і практичної діяльності, які виходять за межі уроку, враховуючи індивідуальні інтереси та творчий потенціал конкретної дитини.МАН здійснює освітню і наукову діяльність у позаурочний та позашкільний час, обєднуючи за принципами добровільності й доступності учнів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-го та ІІІ-го ступенів, ліцеїв, гімназій, вищих навчальних закладів зазвичай І-ІІ рівнів акредитації та інших типів освітніх і наукових закладів, віком зазвичай до 21 року.Основними завданнями Малої академії наук України є:пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих, талановитих учнів;виховання свідомого громадянина України;створення умов для творчого, інтелектуального, духовного самовдосконалення учнів та його стимулювання;формування у учнів умінь та навичок культури наукового дослідження;формування соціально-адаптованої особистості, її громадського досвіду;пропаганда наукових досліджень учнів та захист їх авторських прав і інтересів;задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні та творчій самореалізації.

Про Київське обласне територіальне відділення МАН України


1. Свою діяльність Київське обласне територіальне відділення МАН України розпочало в 1994 році на базі Міжрегіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів ім. Б.Грінченка (м. Київ). З 1999 року МАН Київщини працює на базі новоствореного Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (м. Біла Церква). Безпосередньою організацією діяльності Малої академії наук займається відділ роботи з обдарованими дітьми.
2. Основними напрямами роботи Київського обласного територіального відділення МАН є:
Підготовка педагогів до формування та розвитку науково-дослідницьких умінь учнів-членів МАН, організація та проведення з цією метою навчальних занять, семінарів, курсів тощо.
Проведення навчально-тренувальних занять для учнів-членів МАН із залученням провідних науковців, організація та проведення учнівських конкурсів, симпозіумів, колоквіумів, читань тощо. Організація роботи очно-заочної школи.
Вивчення, узагальнення та популяризація кращого досвіду педагогів-новаторів щодо організації роботи з дітьми, що мають здібності до пошуково-дослідницької діяльності. Стимулювання роботи педагогів та вчителів.
На сьогодні до навчальних планів курсів підвищення кваліфікації для різних категорій слухачів включено спецкурси з проблеми пошуку інтелектуально обдарованих дітей та формування дослідницьких умінь учнів. Відділом роботи з обдарованими дітьми щороку проводяться навчальні практикуми для вчителів, які є керівниками науково-дослідницьких робіт учнів, та науково-методичні семінари й інструктивні наради, створено постійно діючий консультпункт. Для учнів-членів МАН організовуються заняття школи юного науковця. Проводяться обласні колоквіуми "Київщина – рідна сторона", "Топоніміка й історія освіти рідного краю" та "Україні – науковий пошук юних" тощо, на яких учні мають можливість поділитися з однолітками результатами своїх перших пошуків.
3. До роботи в структурі Київського обласного територіального відділення МАН України залучаються науковці (за сумісництвом) Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, Білоцерківського Державного аграрного університету, Національного університету ім. Т.Шевченка, Інституту педагогіки АПН України, Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, Відкритого Міжнародного університету розвитку людини "Україна" тощо.
Основною ланкою Київського обласного територіального відділення МАН України є наукові товариства учнів, які організовують свою діяльність у формі регулярної роботи наукових гуртків, секцій, клубів, факультативів, навчальних лабораторій, індивідуальної роботи школярів під керівництвом науковців, наукових конференцій, колоквіумів, симпозіумів.
Традиційним уже стало проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Щорічно в II етапі конкурсу беруть участь більше 500 учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Київщини.Тематика конкурсних робіт актуальна та різнопланова; роботи носять як суто практичний, так і суто науковий характер. Найбільш чисельними за кількістю поданих досліджень є секції історії, історичного краєзнавства, етнології, екології, біології, медицини, української літератури, англійської мови, географічного краєзнавства, математики.

Методичні рекомендації з організації МАН

Перелік наукових відділень і секцій

Малої академії наук України, в яких проводитьсяконкурс-захист науково-дослідницьких робітучнів-членів Малої академії наук України

Назва відділенняСекціяБазова дисципліна
І. Мовознавства1. Українська моваУкраїнська мова та література
2. Російська моваРосійська мова
3. Іспанська моваІспанська мова
4. Англійська моваАнглійська мова
5. Німецька моваНімецька мова
6. Французька моваФранцузька мова
ІІ.Історії1. Історія УкраїниІсторія України
2. АрхеологіяІсторія України
3. Історичне краєзнавствоІсторія України
4. ЕтнологіяІсторія України
5. Всесвітня історіяІсторія України
ІІІ.Комп’ютерних наук1. Комп’ютерні системи та мережіМатематика
2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних системМатематика
3. Технології програмуванняМатематика
4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелектуМатематика
5. Internet-технології та WEB дизайнМатематика
6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програмиМатематика
IV.Технічних наук1. Технологічні процеси та перспективні технологіїФізика, математика(за вибором)
2. Електроніка та приладобудуванняФізика, математика(за вибором)
3. МатеріалознавствоФізика, математика(за вибором)
4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехнікаФізика, математика(за вибором)
5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технологіїФізика, математика(за вибором)
7. Науково-технічна творчість та винахідництвоФізика, математика(за вибором)
V. Екології та аграрних наук1. ЕкологіяБіологія, хімія, українська мова (за вибором)
2. Охорона довкілля та раціональне природокористуванняБіологія, хімія, іноземна мова (за вибором)
3. АгрономіяБіологія, хімія (за вибором)
4. Ветеринарія та зоотехніяБіологія, хімія (за вибором)
5. ЛісознавствоБіологія, математика (за вибором)
6. Селекція та генетикаБіологія, математика (за вибором)
VІ.Математики1. МатематикаМатематика
2. Прикладна математикаМатематика
3. Математичне моделюванняМатематика
VІІ.Економіки1. Економічна теорія та історія економічної думкиМатематика
2. Мікроекономіка та макроекономікаМатематика
3. Фінанси, грошовий обіг і кредитМатематика
VIІІ.Фізики і астрономії1. Теоретична фізикаФізика
2. Експериментальна фізикаФізика
3. Астрономія та астрофізикаФізика
4. Аерофізика та космічні дослідженняФізика
IX.Хімії та біології1. Загальна біологіяБіологія, хімія (за вибором)
2. Біологія людиниБіологія, хімія (за вибором)
3. Зоологія, ботанікаБіологія, хімія (за вибором)
4. МедицинаБіологія, хімія, фізика (за вибором)
5. ВалеологіяБіологія, хімія (за вибором)
6. ПсихологіяБіологія, історія України (за вибором)
7. ХіміяХімія
X.Філософії та суспільствознавства1. ФілософіяІсторія України
2. СоціологіяІсторія України
3. ПравознавствоІсторія України
4. Теологія, релігієзнавство та історія релігіїІсторія України
5. ПедагогікаУкраїнська мова та література
6. ЖурналістикаУкраїнська мова та література
XI.Наук про Землю1. Географія та ландшафтознавствоГеографія
2. Геологія, геохімія та мінералогіяГеографія
3. Кліматологія та метеорологіяГеографія
4. ГідрологіяГеографія
ХІI.Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства1. Українська літератураУкраїнськамоваталітература
2. Світова літератураУкраїнська мова та література, світова література (за вибором)
3. Російська літератураРосійська мова, світова література (за вибором)
4. ФольклористикаУкраїнська мова та література
5. МистецтвознавствоУкраїнська мова та література
6. Літературна творчістьУкраїнська мова та література

Інформаційно-методичний вісник 2013 (вимоги до оформлення)

Кiлькiсть переглядiв: 117

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Демонстраційний сайт загальноосвітньої школи

вулиця, номер будинку,
поштовий індекс, область, місто,
країна

Дата останньої зміни 08 Січня 2019

Цей сайт безкоштовний!